Број 07-08/2011

 1. Чланци:
  Стечај ‒ годину дана примене Закона о стечају

  383
 2. Расправе:
  Помагање као облик саучесништва и као самостално кривично дело / 394

  394
 3. Есеји:
  Коста Трифковић, новосадски адвокат и књижевник

  399
 4. Судска пракса:
  Европски суд за људска права

  413
 5. Домаћа пракса

  431
 6. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  437

Број 07-08/2011

840,55 KBПреузмите

Број 06/2011

 1. Чланци:
  Кривичноправна заштита од дискриминације у Србији

  311
 2. Давалац издржавања код уговора о доживотном издржавању

  327
 3. Адвокатура:
  Везана трговина као облик злоупотребе доминантног положаја у праву конкуренције Европске уније

  354
 4. Судска пракса:
  Одлуке судске праксe

  367
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  373

Број 06/2011

846,55 KBПреузмите

Број 05/2011

 1. Чланци:
  Нови закон о адвокатури

  267
 2. Устаљивање међународне надлежности Perpetuatio iurisdictionis

  280
 3. Адвокатура:
  Дани војвођанске адвокатурe

  294
 4. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  301

Број 05/2011

678,40 KBПреузмите

Број 04/2011

 1. Чланци:
  Кривичноправна одговорност због загађења животне средине

  199
 2. Расправе:
  Значај контроле уставности

  217
 3. Пореска утаја у кривичном законодавству БиХ

  235
 4. Кривично дело насилничко понашање на спортској приредби

  250
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  259

Број 04/2011

705,03 KBПреузмите

Број 03/2011

 1. Чланци:
  Корупција у међународном и упоредном кривичном праву

  111
 2. Дејство акцесорних услова осигурања

  152
 3. Расправе:
  Примена нових начина за утврђивањa одлучних чињениц

  165
 4. Уставна жалба

  177
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  185

Број 03/2011

1,06 MBПреузмите

Број 02/2011

 1. Чланци:
  Методологија израде првостепене пресуде у парничном поступку

  51
 2. Расправе:
  Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију

  83
 3. Продужено кривично дело у новом КЗ Србије

  93
 4. Есеји:
  Да ли адвокатима недостаје духовност?

  96
 5. In Memoriam
  Милан Миковић

  102
 6. Др Александар Маркићевић

  104

Број 02/2011

666,73 KBПреузмите