Број 05/2011

 1. Чланци:
  Нови закон о адвокатури

  267
 2. Устаљивање међународне надлежности Perpetuatio iurisdictionis

  280
 3. Адвокатура:
  Дани војвођанске адвокатурe

  294
 4. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  301

Број 05/2011

678,40 KBПреузмите

Број 04/2011

 1. Чланци:
  Кривичноправна одговорност због загађења животне средине

  199
 2. Расправе:
  Значај контроле уставности

  217
 3. Пореска утаја у кривичном законодавству БиХ

  235
 4. Кривично дело насилничко понашање на спортској приредби

  250
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  259

Број 04/2011

705,03 KBПреузмите

Број 03/2011

 1. Чланци:
  Корупција у међународном и упоредном кривичном праву

  111
 2. Дејство акцесорних услова осигурања

  152
 3. Расправе:
  Примена нових начина за утврђивањa одлучних чињениц

  165
 4. Уставна жалба

  177
 5. Саопштења:
  Са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  185

Број 03/2011

1,06 MBПреузмите

Број 02/2011

 1. Чланци:
  Методологија израде првостепене пресуде у парничном поступку

  51
 2. Расправе:
  Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију

  83
 3. Продужено кривично дело у новом КЗ Србије

  93
 4. Есеји:
  Да ли адвокатима недостаје духовност?

  96
 5. In Memoriam
  Милан Миковић

  102
 6. Др Александар Маркићевић

  104

Број 02/2011

666,73 KBПреузмите

Број 01/2011

 1. Чланци:
  Могућности ширења скраћеног кривичног поступка

  3
 2. Одговорност без кривице медицинских радника

  19
 3. Расправе:
  Општа забрана дискриминације

  32
 4. Важење кривичног законодавства Републике Србије

  40
 5. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  45

Број 01/2011

516,13 KBПреузмите