admin

Istorijat

Glasnik Advokatske komore Vojvodine kao stručni časopis pokrenula je 1. juna 1928. godine Advokatska komora u Novom Sadu, danas Advokatska komora Vojvodine. On je jedan od najstarijih pravnih časopisa ne samo u Srbiji, već i na području bivše Jugoslavije, koji izlazi kontinuirano. Od 1981. godine Glasnik je definisan kao časopis za pravnu teoriju i praksu. U prvoj polovini 1996. godine ustanovio je kriterijume koji važe za rang naučnih publikacija, a od 2004. godine ima status naučnog časopisa, prema kriterijumima Ministarstva za nauku Republike Srbije. Časopis objavljuje izvorne naučne članke, rasprave, pravne eseje, oglede iz istorije prava, prikaze knjiga, tekstove koji se odnose na pravnu praksu i saopštenja iz rada Advokatske komore Vojvodine. U Glasniku radove objavljuju pre svega naučnici pravnog profila, profesori i asistenti sa pravnih fakulteta, ali i advokati i sudije, kao i drugi pravni stručnjaci, ali i stručnjaci čiji rad se vezuje za pravo. Časopis izlazi mesečno.

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNICI GLASNIKA

 • 1928.-1932. dr Kosta Majinski
 • 1933.-1936. dr Nikola Nikolić
 • 1936. dr Vasilije Stanković
 • 1937. (br. 1,2,3 i 4) dr Slavko M. Ćirić
 • 1937. (od broja 5)-1941. Vladimir K. Hadži
 • juni 1952.-decembar 1972. Milorad Botić
 • januar 1973.-april 1987. Savić Sava
 • april 1987.-maj 1994. Zdjelar Miroslav
 • maj 1994.-avgust 2004. Beljanski Slobodan
 • septembar 2004.-maj 2006. dr Kubinjec Janko
 • jun 2016. i danas Karać Milan

Kliknite ovde za preuzimanje aktuelnog broja Glasnika Advokatske komore Vojvodine