Uroš Pajić

Дводневна обука ” ПРАВО ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ” 01. март (петак) и 02. март (субота) 2019. године у Новом Саду

Академија Адвокатске коморе Војводине вас обавештава и позива да се пријавите ради учешћа на дводневној обуци: ПРАВО ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Циљ обуке је да се полазници подробније упознају са правним системом и институционалним оквиром Енергетске заједнице, као и постојећим механизмом решавања спорова који треба да омогући ефикасну примену прописа Енергетске заједнице и заштиту права физичких и правних лица, како пред њеним институцијама, тако и пред органима и судовима земаља чланица, а такође и са основама права конкуренције Енергетске заједнице. Обука је осмишљена тако да се полазницима, по завршеним предавањима, омогући постављање питања и учествовање у дискусији на горе наведене теме.

Обука ће бити одржана:
01-02. март (петак и субота) 2019.године, у Новом Саду,
у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду,
ул. Змај Јовина бр.20/I

Предавачи:
Проф. др Владимир Медовић, Ванредни професор на Правном факултету за привреду и правосуђе, као и члан Тима Европа,
Др Бранислава Лепотић Ковачевић, Председница Удружења за право енергетике Србије

Број учесника: 12-18; приоритет по редоследу пријављивања.
Рок за пријављивање: 18. фебруар 2019.године, на е-мail Академије Адвокатске коморе Војводине, akv.akademija@gmail.com уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

На овом линку се налази програм и сатница са детаљнијим распоредом обуке.