Dusan Belic

Допис Републичког геодетског завода у вези са функционисањем сервиса еШалтер за адвокате

Поштовани,

Почев од 02.03.2020. године сва комуникација адвокатских канцеларија са службама катастра моћи ће да се обавља у дигиталном облику путем сервиса еШалтер за који је Републички геодетски завод обезбедио је нове функционалности.

Путем еШалтера адвокатске канцеларије моћи ће да поднесу дигитални захтев било којој служби катастра у Србији, без одласка на шалтер.

Адвокатске канцеларије се за укључење у дигиталну комуникацију обраћају Републичком геодетском заводу на емаил адресу: advokati-esalter@rgz.gov.rs

За укључење у дигиталну комуникацију потребно је на горе наведену адресу доставити званичан захтев адвокатске канцеларије печатиран и електронски потписан и потврду Адвокатске коморе о упису у именик адвоката не старију од 15 дана.

У захтеву потребно је навести званично пословно име адвокатске канцеларије, адресу на којој је регистровано пословање, контакт телефон и званичну e-mail адресу адвокатске канцеларије на коју ће бити достављени параметри за логовање.

На сајту Републичког геодетског завода, у делу Услуге, доступни су и други сервиси еКатастра.

За све додатне информације посетите сајт www.rgz.gov.rs.

Контакт особа за све додатне информације у вези наведеног је Милица Миленковић, е-маил: advokati-esalter@rgz.gov.rs

С поштовањем,

Кабинет директора
Републички геодетски завод
Булевар војводе Мишића бр. 39
11000 Београд
Тел. 715-2601, 2650-886
Факс 715-2611

www.rgz.gov.rs