admin

Донета нова Уредба о класификацији делатности

На седници Владе Републике Србије одржаној 29. 07. 2010. године донета је нова Уредба о класификацији делатности, по којој адвокатска делатност није више у области “Правни, менаџмент и холдинг послови” већ у области “Стручне, научне, иновационе и техничке делатности”.