Dusan Belic

Дневни ред седнице Управног одбора АКВ 26. 06. 2020. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 15. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан 26 јун 2020. године (петак) са почетком у 18,00 часова.

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда
2. Разматрање примедби на записник са претходне редовне седнице (записник у прилогу)
3. Извештај председника АК Војводине
4. Извештај секретара АК Војводине (материјал у прилогу)
5. Одлучивање о предлогу за изрицање мере привремене забране обављања адвокатуре за Видовић Горана, адвоката у Новом Саду
5.1 Одлучивање о предлогу за изрицање мере привремене забране обављања адвокатуре за Грбић Николу, адвоката у Руми (материјал у прилогу)
6. Одлучивање о предлогу за изрицање мере привременог престанка бављења адвокатуром за Шошкић Радослава, адвоката у Панчеву
7. Молба Ђурић Мирослава из Сремске Каменице за ослобађање дела трошкова уписа у Именик адвоката (материјал у прилогу)
7.1. Молба Поповић Јелене из Куле за продужење рока за подношење захтева за упис са ослобађањем дела трошкова уписа у Именик адвоката (материјал у прилогу)
8. Молба Латиновић Бркић Јоване, адвоката у Београду за плаћање мањег износа за пресељење адв.канцеларије из АК Београда (материјал у прилогу)
9. Понуда „ДДОР Нови Сад“ за осигурање чланова АКВ за боравак у болници услед несрећног случаја-незгоде, епидемије-пандемије (материјал у прилогу)
10. Оставка адвоката Режа Слободана не место члана Комисије за етику (материјал у прилогу)
11. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
12. Предлози Уређивачког одбора „Гласника“ АКВ (материјал у прилогу)
13. Измене и допуне Правилника о систематизацији радних места у АК Војводине (материјал у прилогу)
14. Доношење одлуке о запошљавању лица у огранцима АК Војводине
15. Куповина скулптуре вајара Ђорђа Ђоке Јовановића из 1935. године Светозара Марковића (предлог уговора у прилогу)
16. Допуна одлуке о донацији Окружном затвору у Новом Саду (материјал у прилогу)
17. Активности поводом рада агенција за одштету
18. Финансијски извештај стручне службе
19. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
20. Разно

НА  СЕДНИЦУ  СЕ  ПОЗИВАЈУ: Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, председник Дисц.суда Горан Илић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.