Uroš Pajić

Дискусија на тему “Споразуми у кривичном праву”, понедељак 19.11.2018. године у 19 ч у Клубу адвоката

Одбор адвокатских приправника АКВ вас позива да се укључите у дискусију на тему “Споразуми у кривичном праву” коју ће у понедељак 19.11.2018. године у 19 ч у Клубу адвоката покренути уводничар др Вељко Делибашић, адвокат у Београду и аутор више научних радова на тему која ће бити предмет разговора.