admin

Дискусија на тему “Поступање суда и Центра за социјални рад у породичним поступцима” у понедељак, 03.12.2018. године у 19 ч у Клубу адвоката Војводине

Одбор адвокатских приправника АКВ вас позива да се укључите у дискусију на тему Поступање суда и Центра за социјални рад у породичним поступцима

Понедељак, 03.12.2018. године у 19 сати у Клубу адвоката Војводине

Уводничари:

Оливера Пејак Прокеш, судија Апелационог суда у Новом Саду

Надица Угљешић, представник службе за одрасла и стара лица Центра за социјални рад града Новог Сада

Милица Џино, руководилац службе за децу и младе Центра за социјални рад града Новог Сада

Бојана Самарџија, руководилац интерног тима за спречавање насиља у породици Центра за социјални рад града Новог Сада

Дискусија ће покрити теме везане за поступак вршења родитељског права, бракоразводни поступак, поступак за насиље у породици, поступак за заштиту права детета, поступак лишења пословне способности, те улози суда и Центра за социјални рад у наведеним поступцима.