Dusan Belic

Дискусија на тему: “Домети родне равноправности у теорији и пракси”

Понедељак, 15.04.2019. године у 19 сати

Одбор адвокатских приправника АКВ вас позива да се укључите у дискусију на тему

“Домети родне равноправности у теорији и пракси”

У понедељак, 15.04.2019. године у 19 сати у Клубу адвоката Војводине свакодневној комуникацији често се чује и реч – “дискриминација”.

Обично се тиме означава нека врста неправде или губитка, немогућности да се нешто учини.

Но, да ли је заиста свака неправда заиста и дискриминација у складу са дефиницијом исте у нашем позитивном праву?

  • Шта све дискриминација јесте а шта није?
  • Како је прецизно препознати и разликовати од других прекршаја права?
  • Како реаговати и спречити њено даље дешавање?
  • Који су домети приче о дискриминацији у нашој земљи  у теорији и како све то заправо изгледа у пракси?

На ова и друга бројна питања  одговоре ће  у разговору заједно са адвокатским приправницима дати доц. Др Драгана Ћориц, професорица Правног факултета у Новом Саду и специјализована у области заштите од дискриминације.