Dusan Belic

Дискусија на тему “Доказивање у кривичном поступку”

Понедељак 01.04.2019. у 19 часова

Одбор адвокатских приправника Вас позива да се укључите у дискусију на тему

“Доказивање у кривичном поступку”

уводничар дискусије др Видоје Митрић, судија Вишег суда у Новом Саду

Клуб Адвоката Војводине
Змај Јовина 20
21000 Нови Сад