Dusan Belic

Дискусија на тему “Доказивање у кривичном поступку” у понедељак 01.04.2019. године у 19 часова у Клубу адвоката Војводине

Одбор адвокатских приправника Вас позва да се укључите у дискусију на тему “Доказивање у кривичном поступку” коју ће у понедељак 1. априла, у 19 часова у Клубу адвоката покренути уводничар др Видоје Митрић, судија Вишег суда у Новом Саду.