Uroš Pajić

Анкета ГИЗ-а – Оцена рада Управног суда

Поштоване колеге,

у сарадњи са Пројектом „Jaчање владавине права у Србији“ који спроводи GIZ спроводимо анкету „Оцена рада Управног суда од стране адвоката у Републици Србији“ која има за циљ да се установе недостаци у раду овог суда, а како би се уз подршку наведеног пројекта креирале и спровеле активности усмерене на побољшање његовог рада, постигла његова већа ефикасност и транспарентност у раду.

Најсрдачније Вас молимо да одвојите мало времена и одговорите на анкету, којој можете приступити кликом на следећи линк: https://www.askallo.com/y2vc5yqj/survey.html

Имајући у виду да су адвокати препознати као еминентни актери у правосудном циклусу: Комитет министара Савета Европе је истакао суштинску улогу коју адвокати морају да играју у побољшању ефикасности и квалитета судских поступака и, сходно томе, у консолидацији владавине права. Стога је Ваше мишљење од највеће важности за процену квалитета услуге коју пружају судови и драгоцено је за обликовање препорука за побољшање.

Анкета је анонимна и сви одговори ће бити обрађени и коришћени искључиво као смернице за побољшање рада Управног суда Републике Србије.

Унапред хвала и све најбоље Вам желимо!

С поштовањем,

Адвокатска комора Србије
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and office@aks.org.rs