admin

Организација

Izabrani na Skupštini AK Vojvodine 30. 06. 2017. godine

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

BELJANSKI VLADIMIR, advokat u Novom Sadu

POTPREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE
BJELETIĆ BILJANA, advokat u Pančevu

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
BASARIĆ PREDRAG, advokat u Pančevu
JOŽA LASLO, advokat u Subotici
KARAĆ MILAN, sekretar, advokat u Žablju
KNEZI ANTUN, advokat u Somboru
KOSTIĆ VLADISLAV, advokat u Novom Sadu
MIHAJLOVIĆ JOVAN, advokat u Zrenjaninu
MOLJAC ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu
NIKOLIĆ DUŠAN, advokat u Senti
NIKOLIĆ MILOŠ, blagajnik, advokat u Zrenjaninu
RAPAJIĆ MIRKO, advokat u Novom Sadu
REŽA SLOBODAN, advokat u Pančevu
SPAJIĆ SRBISLAV, advokat u Rumi
VUJOVIĆ DRAGAN, advokat u Staroj Pazovi

DISCIPLINSKI TUŽILAC
STUPAR MILAN, advokat u Novom Sadu

PREDSEDNIK DISCIPLINSKOG SUDA
ILIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu

ZAMENIK PREDSEDNIKA DISCIPLINSKOG SUDA
NIKOLIĆ ŽARKO, advokat u Novom Sadu
SUVAJDŽIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu