Dusan Belic

АК Србије поднела Захтев за измену Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

Поштовани,

обавештавамо вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Србије дана 11.08.2022. године донео одлуку да се упути захтев Влади Републике Србије и Министарству финансија за измену Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

Наведена одлука је донета на основу анализе коју је сачинио порески саветник г. Оливер Андрун “Паушално опорезивање адвокатске делатности”.

У прилогу се налази захтев који је упућен Влади Републике Србије и Министарству финансија и анализа “Паушално опорезивање адвокатске делатности“.