admin

AK Vojvodine zaključila ugovor o pretplati na elektronsku pravnu bazu sa privrednim društvom “Paragraf Lex”

Advokatska komora Vojvodine zaključila je ugovor o pretplati na elektronsku pravnu bazu Paragraf Lex sa privrednim društvom “Paragraf Lex”.

Na osnovu ovog ugovora zainteresovani advokati/advokatski pripravnici AK Vojvodine moći će da kupe pojedinačne licence za elektronsko praćenje propisa.

Prijave za kupovinu licence će se vršiti putem posebnog linka koji će od 19. februara 2018. godine biti objavljen na sajtu AK Vojvodine.

U prilogu se nalazi odluka Upravnog odbora AKV od 26.01.2018. godine i Ugovor AK Vojvodine i Paragaraf Lex-a o pretplati na elektronsku pravnu bazu.