admin

ADVOKATSKI ISPIT U JUNSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u junskom ispitnom roku obaviće se dana 18. juna (utorak) 2013. godine, sa početkom u 17 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 07. jun 2013. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine