Uroš Pajić

Адвокатски испит у јануарском року

Полагање адвокатског испита у јануарском року обавиће се 28. јануара (понедељак) 2019. године, са почетком у 17 часова у просторијама Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду, Змај Јовина 20/I.

Списак кандидата за овај испит се налази у списку линку:
Списак кандидата