admin

Адвокатска комора Војводине организује расправу…

Нови Сад, 09. 11. 2010. године

Адвокатска комора Војводине организује расправу О РАДНОМ ТЕКСТУ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

(РАДНИ ТЕКСТ НАЛАЗИ СЕ НА WЕБ САЈТУ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: www.mpravde.gov.rs)

Расправа ће се одржати 16. новембра 2010. године (уторак) са почетком у 20 часова у просторијама Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду, Змај Јовина 20/I.