Uroš Pajić

Саопштење са седнице управног одбора 01.12.2023.

ИЛИЋ ИРЕНА, дипломирани правник, рођена 06. 05. 1996. године, уписује се 08. 12. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 53.

БЕСАРОВИЋ ИНЕС, дипломирани правник, рођена 14. 11. 1953. године, уписује се 08. 12. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милеве Марић 5, стан731.

ЂОКИЋ ЦАНКОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 21. 04. 1985. године, уписује се 08. 12. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

ПЕРУНИЧИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 12. 12. 1997. године, уписује се 08. 12. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 19.

КАЈТЕЗ ЂУКА, дипломирани правник, рођена 11. 03. 1988. године, уписује се 08. 12. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 45.

РАДОЊИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 02. 09. 1992. године, уписује се 08. 12. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије на Сенти, Бошка Југовића 12/8.

РАДОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 19. 12. 1996. године уписује се 08. 12. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Лист Ференца 25.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАДОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник код Радовић Светлане, адвоката у Бачкој Тополи, са даном 07. 12. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕЛЕНТИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 01. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анђелковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ САЊА, рођена 14. 02. 2001. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ ИЛИЈА, рођен 15. 12. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ НИКОЛА, рођен 12. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРДАНОВ ЈОВАН, рођен 02. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мирковић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАНИЋ ВАЊА, рођена 26. 05. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ СТЕФАН, рођен 22. 02. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВАНОВИЋ ПАВЛЕ, рођен 20. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛИЋ ИВАНА, рођена 26. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИТА КАТАРИНА, рођена 16. 07. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОЈИЋ САЊА, рођена 25. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Терзић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УРАЧ АДРИАН, рођен 16. 06. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКАЈЛОВИЋ НАТАША, рођена 06. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧИЗМОВИЋ ПЕТАР, рођен 19. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пушара Милана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМОВИЋ НЕДА, рођена 21. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВ ТЕОДОР, рођен 23. 05. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мудринић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДОВИЋ ПАВЛЕ, рођен 05. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕГДИЋ ВЛАДИМИР, рођен 02. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Нинослава, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНЂЕЛКОВИЋ РАДМИЛА, рођена 03. 08. 1975. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Давидов Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УГАРАК СОФИЈА, рођена 27. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Каназир Вање, адвоката у Новом Саду, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИМОН АРНОЛД, рођен 25. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зеди Валерије, адвоката у Бечеју, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУБЊЕВИЋ ДРАШКО, рођен 05. 10. 1966. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Балабан Драгана, адвоката у Панчеву, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОКШАН МАРИЈАНА, рођена 12. 07. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Папулић Ђорђа, адвоката у Панчеву, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСЕНИЈЕВИЋ СИМОНА, рођена 29. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Босиљ Ненада, адвоката у Панчеву, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈАГИЋ НИКОЛИНА, рођена 18. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цвејић Радована, адвоката у Суботици, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЛИЋ ТАМАРА, рођена 27. 12. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Закић Николе, адвоката у Суботици, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХОРВАТ КАТАИ КРИСТИНА, рођена 05. 02. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОП ЈОВАНА, рођена 08. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трајчевски Срђана, адвоката у Сомбору, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕЂЕШИ МАЈА, рођена 08. 10. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 13. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Суботић Марине, адвоката у Зрењанину, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОКИЋ БОГДАН, рођен 05. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павловић Милутина, адвоката у Сремској Митровици, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛБАША МАЊА, рођена 19. 12. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гарић Милоша, адвоката у Старој Пазови, дана 08. 12. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРКЉУШ ЉУБИНКА, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 11. 2023. године због пензионисања.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Ерцег Игор, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОБРАНИЋ САВО, адвокат у Новом Саду, са даном 01. 12. 2023. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Јованчевић Радомир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРЧМАР НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, са даном 01. 12. 2023. године на лични захтев.

Јарминац Борис, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФИЛИПОВ ЗОРАН, адвокат у Панчеву, са даном 30. 11. 2023. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Младеновић Јелена, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХОТИ ДИЈАНА, адвокат у Панчеву, са даном 30. 11. 2023. године на лични захтев. Цветановић Никола, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГДАНОВИЋ РАЈНА, адвокат у Равном Селу, са даном 30. 11. 2023. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Бјекић Зоран, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СМИЉАНИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, са даном 14. 12. 2023. године ради пресељења у Адвокатску комору Београда.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МРКИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 01.11.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈЕВТИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 10.11.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРБИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Цвејић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 01.12.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ АЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Спасојевић-Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 23.10.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРНАЧ РЕНАТА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 16.10.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НЕДЕЉКОВИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 16.10.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Травица Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 10.11.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, са даном 01.11.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШУКАРА АЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 02.06.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЉУБИНАЦ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 05.11.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГАВРИЛОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, са даном 10.11.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧОЛОВИЋ ДЕЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, са даном 31.10.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂОКИЋ ВАСИЛИЈЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, са даном 07.11.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРУЛОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 24.10.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРИНКОВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Анђелковић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 08.11.2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да СТОЈАНОВИЋ ТАМАРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета  почев од 16. 11. 2023. године до 14.11.2024. године. Бошњак Лука, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета  почев од 10. 11. 2023. године до 10.11.2025. године. Воларевић Драган, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ВУЈИЧИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Врбасу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 12. 2023. до  29. 11. 2024. године. Здравковић Ивана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да РАДИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 11. 2023. до  14. 11. 2024. године. Радић Јовица, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је СТАЈИЋ БАТИЋ ИРЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 11. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Добановачки Ђорђе, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ДОБРЊАЦ БОРИНКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 11. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Царан Мирчеа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 11. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Бодловић Александар, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ДУРМИЋ ЂУРЂИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 11. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Бенић Петровић Љиљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ТРАЈАНОВСКИ ЉУБИЧИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 11. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Перић Маја, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је МЕЂЕШИ ФАРКАШ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Кули, наставила са радом дана 29. 10. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром. Салак Јоаким Јулијан, адвокат у Кули, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Кордић Теа, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Кочић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Паклар Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Балаћ.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Ковачевић Каназир Вања, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Д. Ковачевић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Кривокућа Биљана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Максимовић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Баста Нина, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Баста Пејчић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Вукчевић Слађана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Лаловић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Ћуић Наташа, адвокатски приправник у Темерину, променила презиме које сада гласи Дробац.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Марић Гордана, адвокат у Ђурђеву, променила презиме које сада гласи Марић Цап.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Горановић Јована, адвокат у Вршцу, променила презиме које сада гласи Кљајин.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Грос Ива, адвокат у Суботици, променила презиме које сада гласи Грос Конкољ.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Дојић Наде, адвокат у Суботици, променила презиме које сада гласи Дојић Раичевић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Микић Јелена, адвокат у Сремској Митровици, променила презиме које сада гласи Џодан.

Узима се на знање да је МАЧКИЋ ДУЊА, адвокатски приправник у Бачком Јарку, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2023. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана  01. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ДИМИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 30. 10. 2023. године, те да исту наставља код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана  31. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ДРУЛОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2023. године, те да исту наставља код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана  14. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 10. 11. 2023. године, те да исту наставља код Шарац Данијеле, адвоката у Новим Бановцима, дана  11. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је СОЛДО ИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 11. 2023. године, те да исту наставља код Савић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана  10. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је РОГАН ТАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 11. 2023. године, те да исту наставља код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана  14. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ АЛЕКСНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 23. 11. 2023. године, те да исту наставља код Дубајић Ласла, адвоката у Новом Саду, дана  24. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ВЛАШКАЛИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2023. године, те да исту наставља код Сујић Стаменић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана  28. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ ЛУКА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Васиљевић Бранка, адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 11. 2023. године, те да исту наставља код Кузмановски Марте, адвоката у Новом Саду, дана  01. 12. 2023. године.

Узима се на знање да је Добрњац Боринка, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, дана 22. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ГАЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Бачку Паланку, Трг братства и јединства 30-32, локал 132, почев од 15.11.2023. године.

Узима се на знање да је ПАНИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Пећинце, Слободана Бајића 52, почев од 14.11.2023. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Сенту, Поштанска 45, почев од 01.12.2023. године.

Узима се на знање да је ЧОРТАН ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Сенту, Поштанска 45, почев од 01.12.2023. године.

Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Трг Галерија 3а, почев од 01.11.2023. године.

Узима се на знање да је САВИН СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 6, локал 3, почев од 31. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ЈАРМИНАЦ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 8Б/7, почев од 13. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ВОДЕНИЧАР ДАМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Милетића 12, стан 5, почев од 31. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ИВАНЧИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Коперникова 33, почев од 09. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ЈЕРКОВИЋ ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 14, стан 1, почев од 01. 12. 2023. године.

Узима се на знање да је ТЕШАНОВИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 21, почев од 27. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је АНЂЕЛИЋ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 21, почев од 27. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је БАРОШ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Милетића 11, стан 5, почев од 02. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВСКИ ДЕНИС, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Вука Караџића 4/22, почев од 01. 12. 2023. године.

Узима се на знање да је МАТИЋ ГОРАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милорада Бате Михаиловића 7, почев од 01. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ДУШАН, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I, 12, локал 40, почев од 06. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ЗОРИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Старој Пазови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирила Методија 13, почев од 01. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је ПЕРИШИЋ БОЈАНА, адвокат у Шиду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 21, почев од 06. 11. 2023. године.