Uroš Pajić

Саопштења са седнице Управног одбора 29. 09. 2023. године

САОПШТЕЊА СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА одржане 29. 09. 2023. године

 

АБАЗОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 08. 07. 1995. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Далматинска 21.
НЕДЕЉКОВ НАТАША, дипломирани правник, рођена 23. 11. 1992. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Игњата Павласа 2-4.
ПЕКИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 31. 05. 1992. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 13.
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 31. 07. 1997. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Хаџић Светића 14.
НЕСТОРОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 20. 06. 1975. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Народног фронта 14/34.
ТОДОРОВИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 01. 09. 1968. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Петроварадину, Владислава Петковића Диса 38.
ЧУРОВИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 13. 12. 1987. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Каменици, Соње Маринковић 13Б.
МИШКОВИЋ УГЉЕША, дипломирани правник, рођен 07. 06. 1991. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Каћу, Петра Драпшина 51.
СПАСОЈЕВИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 27. 09. 1987. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Трг Слободе 1.
ВОЛАР ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 16. 01. 1992. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Хртковцима, Школска 34.
МИЛОВИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 11. 09. 1991. године, уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије на Суботици, Евгенија Кумичића 15, стан 2.
АНТОНИЋ НЕВЕНА, дипломирани правник, рођена 26. 03. 1996. године уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг незнаног јунака 4/2/4.
Брише се из Именика адвокатских приправника АНТОНИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
ХРОМИШ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 29. 06. 1997. године уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 20д.
Брише се из Именика адвокатских приправника ХРОМИШ СРЂАН, адвокатски приправник код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
ГОЈЕВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 11. 11. 1997. године уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГОЈЕВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
ОДАЏИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 28. 12. 1996. године уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 3/3/15.
Брише се из Именика адвокатских приправника ОДАЏИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Шушњар Борислава, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
МЕДИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 05. 03. 1998. године уписује се 06. 10. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Позоришни трг 7/6а.
Брише се из Именика адвокатских приправника МЕДИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУВАЧА ДРАГАНА, рођена 02. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 02. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 08. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ МИЛАН, рођен 28. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бајић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШКРБИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 08. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Простран Бранке, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОПОЛИЋ СТЕФАН, рођен 24. 11. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукчевић Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАДИЋ АНА, рођена 26. 02. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 13. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН, рођен 14. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУДИЋ ВОЈКАН, рођен 31. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈИНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, рођен 15. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Царан Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОЛОВИЋ ДЕЈАНА, рођена 18. 12. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИЋ МАРИНА, рођена 29. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКШИЋ НЕМАЊА, рођен 07. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦРНОЈАЧКИ НАТАША, рођена 19. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 09. 12. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ ЈАНКО, рођен 06. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Јоване, адвоката у Беочину, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАИЋ ДАРКО, рођена 01. 02. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Паић Зорана, адвоката у Темерину, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАНГУБИЋ МАРА, рођена 24. 05. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јефтић Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈНЕРИЋ САЊА, рођена 11. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Бранислава, адвоката у Зрењанину, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАВОР АЊА, рођена 27. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Топић Уроша, адвоката у Војки, дана 06. 10. 2023. године, у трајању од две године.
  БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАПЛАНОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Ковину, са даном 15. 10. 2023. године ради пресељења  у Адвокатску комору Београда.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КИРЋАНСКИ ДАНИЕЛА, адвокат у Зрењанину, са даном 01. 10. 2023. године на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Ранисављев Милош, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУЛОВИЋ МИЛЕНКО, адвокат у Зрењанину, са даном 15. 10. 2023. године на лични захтев.
Јанић Страхиња, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛИЋЕВ ЖИВКИЦА, адвокат у Зрењанину, са даном 30. 09. 2023. године на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Асани Хава, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 01. 07. 2023. године на лични захтев.
Лазаревић Војин, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕУК ЖИВКА, адвокат у Новом Саду, са даном 29. 09. 2023. године на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Милидраговић Биљана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине, ИВАНЧЕВИЋ БОЖИДАР, адвокат у Сомбору, са даном 05. 08. 2023. године, услед смрти.
Мороквашић Марија, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛИЋ СТРАХИЊА, адвокат у Сомбору, са даном 10. 08. 2023. године, услед смрти.
Гомилановић Зоран, адвокат у Сивцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАРИЈА КОРНЕЛ, адвокат у Панчеву, са даном 01 .10. 2023. године на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Зарија Александар, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИКЉАН ЗЛАТКО, адвокат у Старој Пазови, са даном 30 .09. 2023. године .
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Башић Давид, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРИЧИЋ СТЕВАН, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Маричић Милана, адвоката у Руми, са даном 25.09.2023. године.
БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГАЈИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 09.10.2023. године.
БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине УРАЧ АДРИАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 18.09.2023. године.
БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕНОВИЋ АЛЕКСА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 04.08.2023. године.
БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАКАР НИКОЛА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, са даном 28.08.2023. године.
БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОШИЋ ОГЊЕН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Левнајић Саше, адвоката у Панчеву, са даном 01.09.2023. године.
БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОЈИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Којић Н. Велимира, адвоката у Зрењанину, са даном 04.09.2023. године.
БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАЈОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, са даном 01.09.2023. године.
УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да АЧАНСКИ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања ради одржавања трудноће почев од 28. 07. 2023. године.
Данкуц Немања, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ДОТЛИЋ ПОЊЕВИЋ АНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због одсуства ради неге детета од 11. 09. 2023. до 09. 09. 2024. године.
Коралија Страхиња, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ИЛИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због одржавања трудоће почев од 20. 09. 2023. године.
УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ИВАНЧЕВ СОЊИ, адвокату у Новом Бечеју привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 29. 09. 2023. до 04. 03. 2024. године.
Арсенов Никола, адвокат у Новом Бечеју, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ВЛАЈКОВ БРАНИСЛАВКИ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 09. 2023. до 20. 09. 2024. године.
Лисул Јасмина, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је РАДИН ХЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 31. 08. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
          Ковачевић Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је ВРЕЋА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
          Врећа Игор, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је ДЕСПОТОВИЋ ДУШАНКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 03. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
          Кубуровић Даниела, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је ЈАЋИМОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 04. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
          Радин Нина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је БЕУК ЖИВКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 14. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
          Милидраговић Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је ЂОГО ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 22. 08. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
          Мркшић Јасна, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је ПЕТКОВ БРАНКИ, адвокат у Сремској Каменици, наставила са радом дана 29. 08. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
          Поповић Мирислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је МИХАЛЕК АГНЕШ, адвокат у Ади, наставила са радом дана 15. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
          Михалек Ендре, адвокат у Ади, разрешава се дужности привременог заменика.
   УЗИМА  СЕ на знање да је БРСТИНА ДРАГАНА, адвокат у Старој Пазови, наставила са радом дана 11. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
            Михаљевић Срђан, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Дотлић Ана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Дотлић Поњевић.
УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Тешановић Јелена, адвокат у Новом Саду стекла звање доктора правних наука.
УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Бранковић Невена, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Максовић.
УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Чолаковић Јована, адвокат у Врбасу, променила презиме које сада гласи Вујичић.
Узима се на знање да је КОМНЕНИЋ САРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гигић Вељка, адвоката у Панчеву, дана 26.09.2023. године, те да исту наставља код Шимшић Александре, адвоката у Новом Саду, дана  27.09.2023. године.
Узима се на знање да је ЗОРИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Куралић Јасмина, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2023. године, те да исту наставља код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, дана 31.08.2023. године.
Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ачански Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 24.07.2023. године, те да исту наставља код Белић Иване, адвоката у Новом Саду, дана 25.07.2023. године.
Узима се на знање да је МАКСОВИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 05.09.2023. године, те да исту наставља код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 06.09.2023. године.
Узима се на знање да је ЗВЕЗДАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Тодоровић Михајла, адвоката у Бачком Петровцу, дана 07.09.2023. године, те да исту наставља код Петровић Игора, адвоката у Петроварадину, дана 08.09.2023. године.
Узима се на знање да је СЕЛЕНА НИКОЛЕТА, адвокатски приправник у Бачком Петровцу, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Поповић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 13.09.2023. године, те да исту наставља код Дамјановић Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, дана 14.09.2023. године.
Узима се на знање да је ТОМИЊАК ЂОРЂЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Срђеновић Бошњаковић Звјездане, адвоката у Новом Саду, дана 28.09.2023. године, те да исту наставља код Ђурић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 29.09.2023. године.
Узима се на знање да је МАКСОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 05.09.2023. године, те да исту наставља код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 06.09.2023. године.
Узима се на знање да је РАЈИЋ ЗОРАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 08.09.2023. године, те да исту наставља код Радун Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 09.09.2023. године.
Узима се на знање да је СОЛАРЕВИЋ САНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Сремску Митровицу, Трг Војвођанских бригада бб, локал 15, почев од 01.09.2023. године.
Узима се на знање да је ЧОЛАКОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Кули, преселила седиште адвокатске канцеларије у Врбас, Виноградарска 73, почев од 01.10.2023. године.
Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 11. 09. 2023. године.
Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 11. 09. 2023. године.
Узима се на знање да је ТОДОРОВИЋ ЖИВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 11. 09. 2023. године.
Узима се на знање да је КРКЉЕШ ЂУРА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 11, почев од 11. 09. 2023. године.
Узима се на знање да је ЂОГО ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 40, почев од 01.09.2023. године.
Узима се на знање да је ЋИРЈАКОВИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Поповић 5/III/21, почев од 09.10.2023. године.
Узима се на знање да је ЂАЈИЋ СТРАХИЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Поповић 5/III/21, почев од 09.10.2023. године.
Узима се на знање да је МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког, почев од 01.09.2023. године.
Узима се на знање да је МРКШИЋ ЈАСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 40, почев од 01.09.2023. године.
Узима се на знање да је БАЉ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 18/1/111, почев од 01.09.2023. године.
Узима се на знање да је ВУЈИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Филипа Вишњића 7, 1. спрат, стан 9, почев од 01.10.2023. године.
Узима се на знање да је ЂОРЂИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 56, почев од 28.09.2023. године.
Узима се на знање да је ВРШКА БОРИС, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирила и Методија 15, локал 17, почев од 22.09.2023. године.
Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ МАЈА, адвокат у Старој Пазови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Радичевића 12-14, локал 19, почев од 22.09.2023. године.
Узима се на знање да је АНЂЕЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 44, почев од 12.09.2023. године.
Узима се на знање да је НИКЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 22ц, први спрат, стан 311, почев од 01.09.2023. године.
Узима се на знање да је МИЉЕВИЋ МАЈА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 7, почев од 01.10.2023. године.
Узима се на знање да је БАЈИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 21, почев од 15.09.2023. године.
Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР ВАЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 1, почев од 04.09.2023. године.
Узима се на знање да је Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац број 8. од 28. 06. 2023. године, промењен назив улице Ненада Валчева у Новом Кнежевцу у којој се налази седиште адвокатске канцеларије СТАНИМИРОВ БОШКА, адвоката у Новом Кнежевцу, тако да седиште сада гласи: Нови Кнежевац, Светог владике Николаја Велимировића 7.
Узима се на знање да је Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац број 8. од 28. 06. 2023. године, промењен назив улице Ненада Валчева у Новом Кнежевцу у којој се налази седиште адвокатске канцеларије МАЛБАШКИ ГОРАНА, адвоката у Новом Кнежевцу, тако да седиште сада гласи: Нови Кнежевац, Светог владике Николаја Велимировића 2А.