Uroš Pajić

Саопштења са седнице Управног одбора 31. 03. 2023. године

            ДУЛОВИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 24. 09. 1991. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5.

            ЛОШИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 12. 07. 1988. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 14/1.

            СТАНИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 04. 08. 1988. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/53.

            ПЕШИЋ СЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 31. 01. 1997. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 10.

            СПАСОЈЕВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 21. 06. 1990. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8, стан 5.

            ПОПОВИЋ ВЕЉКО, дипломирани правник, рођен 12. 05. 1987. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Деспота Стефана 6/73.

            РОДИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 30. 04. 1982. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Костића 8.

            ЈАЊЕТОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 15. 11. 1991. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Петра Драпшина 103.

            ДРОБАЦ ДУЊА, дипломирани правник, рођена 21. 01. 1988. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Николе Тесле 4.

            ТОМИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 24. 11. 1994. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Жабљу, Николе Тесле 20.

            ЖИВИЋ ДАНИЈЕЛ, дипломирани правник, рођен 08. 03. 1995. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Кочићева 58.

            КОЊЕВОД ДАЈАНА, дипломирани правник, рођена 20. 05. 1995. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Бригадира Ристића 1.

            КНЕЖЕВИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 09. 02. 1981. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Сунчана 39.

            НИКОЛИЋ УГЉЕША, дипломирани правник, рођен 02. 08. 1995. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Лајоша Јоа 59/32.

            ГРАВАРА ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 23. 06. 1995. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Краља Петра Првог 12.

            ТАХИРОВИЋ САБАХУДИН, дипломирани правник, рођен 30. 10. 1963. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 33.

            СТОЈАНОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 28. 01. 1995. године уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника СТОЈАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 04. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            БЕРИЋ АЊА, дипломирани правник, рођена 17. 01. 1997. године уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Позоришни трг 7/6а.

Брише се из Именика адвокатских приправника БЕРИЋ АЊА, адвокатски приправник код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 04. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ПАВЛОВИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 06. 06. 1996. године уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 79.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПАВЛОВИЋ МАРИНА, адвокатски приправник код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 04. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ДУРУТОВИЋ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 07. 06. 1995. године уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника ДУРУТОВИЋ ФИЛИП, адвокатски приправник код Ракић Радована, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 04. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ФИШИЋ ДАРИО, дипломирани правник, рођен 26. 06. 1993. године уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 10.

Брише се из Именика адвокатских приправника ФИШИЋ ДАРИО, адвокатски приправник код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 04. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ДИМИТРИЈЕВИЋ СТЕВАН, адвокат из Републике Српске, уписује се у Уписник А Именика адвоката–страних држављана Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 4, под ограничењима из члана 26 Закона о адвокатури, шифром делатности 69.10 (правни-адвокатски послови) и стиче право на бављење адвокатуром које се односи на давање усмених и писмених савета и мишљења које се односе на примену права Републике Српске, као матичне државе именованог адвоката и међународног права, почев од 26. 04. 2023. године, као дана полагања заклетве.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ АНА, рођена 11. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГОВИЋ КРИСТИНА, рођена 03. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОТАРЛИЋ РАДОВАН, рођен 23. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РЕГОЈЕ БОЈАН, рођен 11. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРТОЈ ВЛАДИМИР, рођен 24. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гушавац Милан, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗДРАВКОВИЋ МАРКО, рођен 10. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТУПАР НАТАША, рођена 09. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОФИНКИЋ МИЛИЦА, рођена 29. 04. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНИЋ ЛАЗАР, рођен 07. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анђелковић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРОВИЋ МАРИЈА, рођена 10. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂЕКИЋ ДЕЈАН, рођен 25. 05. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тешовић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИНКОВИЋ ТЕОДОР, рођен 14. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Коњевић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАЂ ДОРОТЕЈА, рођена 09. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мркшић Јасне, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШВЕЉА МИЛИЦА, рођена 17. 04. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мунижаба Јаић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОГАН ТАЊА, рођена 12. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСАДКОВСКИ ДРАГАНА, рођена 01. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трнинић Наташе, адвоката у Жабљу, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОНЧАР МАРИЈА, рођена 06. 06. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радошевић Ање, адвоката у Панчеву, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕКИЈАШКИ НИКОЛА, рођен 28. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Текијашки Драгана, адвоката у Панчеву, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОСИЋ МАРКО, рођен 24. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Витомировић Немање, адвоката у Суботици, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕКУЛИЋ НЕМАЊА, рођен 29. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медић Смиљане, адвоката у Суботици, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГВОЈИЋ СТЕФАН, рођен 13. 03. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гвојић Жељка, адвоката у Сомбору, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ АЛЕКСА, рођен 11. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милановић Пешић Драгане, адвоката у Вршцу, дана 07. 04. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗДРАВКОВИЋ АНЂЕЛА, адвокат у Новом Саду, са даном 14. 04. 2023. године ради пресељења у Адвокатску комору Чачка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАКОВЉЕВИЋ СТЕВАН , адвокат у Панчеву, са даном 09 .03. 2023. године услед смрти.

Маркез Срђан, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГAЈИЋ ЗДРАВКО, адвокат у Сомбору, са даном 31. 03. 2023. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Мороквашић Марија, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА адвокат у Зрењанину, са даном 31. 03. 2023. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Мићовић Милорад, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, са даном 26. 04. 2023. године ради пресељења у Адвокатску комору Шабац.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДЕЛИЋ ЈОВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Милановић Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 03. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАНАШЕВИЋ ИРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 03. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 03. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАЈИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 03. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПАНТЕЛИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 03. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОВИЋ БАНЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вујовић Љиљане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 02. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРИНКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 03. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Жабљу, на адвокатско приправничкој вежби код Трнинић Наташе, адвоката у Жабљу, са даном 01. 03. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КУЈУНЏИЋ ЂИНА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Давчик Синише, адвоката у Суботици, са даном 07.03.2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да КАРАМАТРАКОВИЋ МИОНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 22. 03. 2023. до 03. 03. 2024. године.

Караматарковић Десимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МИЛИНКОВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 12. 03. 2023. године.

Стевановић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПАНТЕЛИЋ ВЕСНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 19. 03. 2023. до 17. 03. 2024. године.

Мандић Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ПЕТРОВИЋ НИНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 24. 02. 2023. до 23. 02. 2024. године.

Стоиљковски Владимир, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МАРИЈАНАЦ ИВКОВ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 23. 03. 2023. до 23. 07. 2023. године.

Олћан Слободан, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МИЈАТОВИЋ КРИСТИНИ, адвокату у Бездану, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 16. 02. 2023. до 15. 02. 2024. године.

Топалов Драгана, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ХУСОВИЋ МАЈИ, адвокату, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију Правобраниоца општине Беочин, почев од 24. 02. 2023. године, док траје функција.

Недић Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је НОВИЋ ЕМИЛИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 22. 03. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Мастиловић Вида, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ЈАЊИЋ МАГЛОВ МИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 23. 03. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ђуран Милић Емина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је РАДОВАНОВИЋ ВАЈДА БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 28. 03. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Шљивар Влаовић Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је МИЈАТОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 24. 03. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Илић Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ЂЕРКОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Баришић Жарко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је МИШКОВИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ђурђевић Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је НЕМЧЕВИЋ ЂИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 24. 03. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сикимић Младен, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је АНЂЕЛИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 13. 03. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стеванић Никола, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ТОМИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Руми, наставила са радом дана 01. 05. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Винчић Огњен, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ПРИЈИЋ МАРИЈА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 01. 04. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пријић Биљана, адвокат у Зрењнину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Абазовски Јелена, адвокатски приправник  у Суботици, променила презиме које сада гласи Абазовски Бенчик.

Узима се на знање да је РАДОВАНАЦ СВЈЕТЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 20.03.2023. године, те да исту наставља код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, дана 21.03.2023. године.

Узима се на знање да је МАРИНАЦ НЕДА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крајновић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 06.03.2023. године, те да исту наставља код Славковић Немања, адвоката у Новом Саду, дана 07.03.2023. године.

Узима се на знање да је ЈАЊАТОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 13.03.2023. године, те да исту наставља код Мићин Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 14.03.2023. године.

Узима се на знање да је ЈЕФТИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 16.03.2023. године, те да исту наставља код Дубајић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 17.03.2023. године.

Узима се на знање да је  САДРИЈА ТАЊА, адвокатски приправник у Руми, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Милошевић Мирослава, адвоката у Руми, дана 28. 02. 2023. године, те да исту наставља код  Деврња Мирка, адвоката у Руми, дана 01. 03. 2023. године.

Узима се на знање да је МОШОРИНАЦ НИКОЛА, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 09.03.2023. године, те да исту наставља код Маркез Срђана, адвоката у Панчеву, дана  10.03.2023. године.

Узима се на знање да је ЗЕЦ НИКОЛА, адвокатски приправник у Зрењанину, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Марјановић Светлане, адвоката у Зрењанину, дана 31.03.2023. године, те да исту наставља код Мићовић Милорада, адвоката у Зрењанину, дана  01.04.2023. године.

 

Узима се на знање да је Перић Мирјана, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Мунижаба“ са седиштем у Новом Саду, Јеврејска 13, дана 10. 03. 2023. године.

Узима се на знање да је МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Беочин, Цара Душана 6, почев од 22. 03. 2023. године.

Узима се на знање да је КРКЉУШ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Шајкаш, Николе Тесле 22А, почев од 07. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је ЈОВОВИЋ ЛУКА, адвокат у Врбасу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Трг првог маја 11, почев од 07. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Јовић Радивоје, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4а, I спрат, стан 1, почев од 01. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Јефтић Ђорђе, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 6, почев од 01. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Новковић др Синиша, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4а, I спрат, почев од 03. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Гавриловић Немања, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4а, I спрат, почев од 03. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Танасковић Владо, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4а/I, , почев од 03. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Перовић Бојан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41а, стан 13, , почев од 03. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Јаић Јовица, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 41а, стан 13, почев од 03. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Ћато Борис, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20, стан 7, почев од 20. 03. 2023. године.

Узима се на знање да је Микулић Ива, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића, стан 6/III, почев од 14. 03. 2023. године.

Узима се на знање да је Башић Наталија, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Грчкошколска 6, почев од 01. 04. 2023. године.

Узима се на знање да је Перић Мирјана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Краља Петра I 91, стан 3, , почев од 10. 03. 2023. године.

Узима се на знање да је Максић М. Момир, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Милетића 6/16, почев од 01 .03. 2023. године.

Узима се на знање да је Маријанац Мирков Јелена, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/2, почев од 01. 03. 2023. године.