Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 04. 09. 2020. године

МОГИН ЉУБИЦА, дипломирани правник, рођена 18. 05. 1987. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милешевска 16.

ЋИРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 14. 06. 1990. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Балзакова 10.

ГЊИДИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 13. 10. 1990. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шафарикова 20, стан 14.

ЂОЛАИ МИХАЈЛО, дипломирани правник, рођен 02. 06. 1989. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковића 17.

ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 22. 06. 1988. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Блок 6 Б број 6.

БУЛАТОВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 09. 11. 1988. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Симе Матавуља 15/а/III, стан 21.

МРДАЉ ДАНКА, дипломирани правник, рођена 14. 07. 1985. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а/1.

ДАМЕСКА НЕДА, дипломирани правник, рођена 05. 09. 1986. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошки пут 40а.

АНЂЕЛИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 02. 11. 1992. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а, улаз 2.

АЛЕКСИЋ НИНОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 15. 10. 1986. године уписује се 04. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

БЈЕЛИЦА ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 02. 06. 1991. године уписује се 11. 09. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Максима Горког 4/II.

Брише се из Именика адвокатских приправника БЈЕЛИЦА ЂОРЂЕ, адвокатски приправник код Бјелица Бранислава, адвоката у Панчеву, са даном 10. 09. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 05. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТИЋ НЕВЕНА, рођена 30. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКИЋ ВЕРА, рођена 25. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФОРКАПА МИЛАНА, рођена 13. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРЧИН МИЛАНА, рођена 22. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ДРАГАНА, рођена 23. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ МИНА, рођена 28. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гојковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАУРИН ЉУБИЦА, рођена 27. 03. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пјевач Душка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОЈИЋ ДРАГАНА, рођена 23. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Воларевић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋУЛУМ МИОДРАГ, рођен 03. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мунижаба Радомира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОРАНОВИЋ ОГЊЕН, рођен 28. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРУНИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 19. 03. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРГИЋ НИКОЛА, рођен 19. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ ДРАГАН, рођен 20. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трнинић Душана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 28. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 02. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хорват Петра, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРКОВИЋ ВУКША, рођен 22. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКОВИЋ ЉУБОМИР, рођен 27. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ранисављев Милоша, адвоката у Зрењанину, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕЈАНОВ МИЛАН, рођен 27. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Балош Марије, адвоката у Зрењанину, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУЛАИ АНТОНИЈА, рођена 03. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мркић Ђорђа, адвоката у Суботици, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋУБИЋ МИТРЕСКИ БОЈАНА, рођена 03. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павлица Душана, адвоката у Панчеву, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОГДАНОВИЋ НИКОЛА, рођен 26. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Б. Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕМЕТ МАРКО, рођен 20. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВАНИЋ ТИЈАНА, рођена 26. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ИРЕНА, рођена 06. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Михајла, адвоката у Бачком Петровцу, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 29. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈШИЋ АНЂЕЛА, рођена 14. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АБАЗОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 08. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЋИН ИВАН, рођен 09. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марјановић Светлане, адвоката у Зрењанину, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ БОЈАНА, рођена 31. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Закић Николе, адвоката у Суботици, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛБИЈАНИЋ ЈОВАНА, рођена 18. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РУВИДИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 02. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2020.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРИЖАН АНТАЛ, адвокат у Тителу са даном 31. 07. 2020. године, ради пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Крижан Едвард, адвокат у Тителу поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХОРВАТ АГНЕШ, адвокат у Суботици са даном 26. 02. 2020. године, услед смрти.

Ивошевић Светлана, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕЉАНСКИ ИСИДОРА, адвокат у Суботици са даном 10. 07. 2020. године, ради заснивања радног односа.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Опачић Лидија, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕРДУХ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду са даном 11. 08. 2020. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Веселиновић Предраг, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУКИЋЕВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Врбасу са даном 12. 08. 2020. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Вукићевић Тадија, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВ РАДОЈКА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2020. године, ради пензионисања.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.

Врањеш Стапарски Душанка, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУКОВИЋ БОРИС, адвокат у Суботици са даном 12. 08. 2020. године, услед смрти.

Војнић Хајдук Југослав, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАБОВИЋ РАДМИЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Николић Бојана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 07. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРАКУЛИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ ВАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 07. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРАНДИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 07. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 07. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТРЕЋАКОВ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Кикинди, на адвокатско приправничкој вежби код Перовић Јелене, адвоката у Кикинди, са даном 12. 07. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОМИЋ ДЕАНА, адвокатски приправник у Шиду, на адвокатско приправничкој вежби код Павловић Гордане, адвоката у Шиду, са даном 30. 06. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАСОВИЋ ОЛИВЕРА, адвокатски приправник у Кули, на адвокатско приправничкој вежби код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, са даном 04. 08. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОГУНОВИЋ АНДРЕА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 08. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГАЈИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бајагић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАКСИМОВИЋ ДАНИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПРОДАНИЋ ТАЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2020. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУКОТИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јевтић Марије, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 09. 2020. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АМИЏИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 30. 06. 2020. до 29. 06. 2021. године.

Амижић Радивој, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВИГЊЕВИЋ ЉУБИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 07. 2020. до 19. 07. 2021. године.

Перић Маја, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САНДИКИ СВЕТЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 07. 07. 2020. до 06. 07. 2021. године.

Ковачевић Санела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛЕКИЋ ВЕСНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 08. 2020. до 19. 08. 2021. године.

Јарминац Борис, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КНЕЖЕВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 29. 06. 2020. године.

Сувајџић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗАКЛАН ДИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 15. 07. 2020. године.

Гвозденац Надежда, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МОСТАРАЦ ГОРАНУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 14. 05. 2020. године.

Радовановић Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ САЊИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због неге детета од 15. 07. до 13. 08. 2020. године.

Перовић Миљан, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да УЛИЈАН МАРТИ, адвокату у Ади, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 25. 06. 2020. године.

Бока Андраш, адвокат у Ади, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИЧИЋ НЕБОЈШИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 09. 07. 2020. године.

Коцан Биљана, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЦИЋ ОЛИВЕРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 31. 07. 2020. до 30. 07. 2021. године.

Терзић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВОЈВОДИЋ ЈОВАНИ, адвокатском припранику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 10. 09. 2020. до 09. 09. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРИВУНОВИЋ НАТАЛИЈИ, адвокату у Футогу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 18. 08. 2020. до 17. 08. 2021. године.

Тривуновић Бошко, адвокат у Футогу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КРАЉ ДУБРАВКИ, адвокатском приправнику у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије, почев од 18. 08. 2020. године, док траје посланички мандат.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СПАСИЋ ПРЕДРАГУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 24. 08. 2020. до 30. 09. 2021. године.

Ђукић Димитрије, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕРОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 06. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ташић Светлана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РОКВИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 29. 07. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Башић Душан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АЛЕКСИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 07. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КАПОР ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 09. 08. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сикимић Срђан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОСИМОВИЋ ЉУТОВАЦ мр Ж. МИЛИЦА, адвокат у Руми, наставила са радом дана 01. 08. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јосимовић Мирјана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАЈИЋ ДОБРОСЛАВ, адвокат у Суботици, наставио са радом дана 01. 07. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бајић Бранко, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧЕВИЋ ВАЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 29. 08. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пацек Штефанија, адвокат у Беочину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРИЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми, наставио са радом дана 07. 09. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Коцан Биљана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ОЉАЧА ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 09. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вукашин Димитрије, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АЛИШИЋ НАТАША, адвокат у Инђији, наставила са радом дана 01. 09. 2020. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Алишић мр Владимир, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЧКОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Панчеву, наставио са радом дана 31. 08. 2020. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Балабан Александра, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Видаковић мср Миа, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Чалић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сулоцки Ивана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Сулоцки Радојев.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Крмар Биљана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Анђелковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Димић Дуња, адвокат у Зрењанину, променила презиме које сада гласи Миланов.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Латиновић Бркић Јована, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Латиновић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Рашков Нина, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Радин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Петровић Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Војводић.

Узима се на знање да је МОРИЋ МАТЕ, адвокатски приправник у Сивцу прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гомилановић Зорана, адвоката у Сивцу дана 30. 06. 2020. године, те да исту наставља код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 01. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ПУШОЊИЋ АНЂЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 06. 07. 2020. године, те да исту наставља код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је НЕНИЋ ДАНИЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду дана 30. 06. 2020. године, те да исту наставља код Кузмановски Марте, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ДИВЉАК БРАНКО, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду дана 30. 06. 2020. године, те да исту наставља код Кузмановски Марте, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ПАНИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду дана 07. 08. 2020. године, те да исту наставља код Давидов Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 08. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је ЂЕЛКАПИЋ ОЉА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 18. 08. 2020. године, те да исту наставља код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 19. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ МАТИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 03. 08. 2020. године, те да исту наставља код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 04. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је НОВАКОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 03. 08. 2020. године, те да исту наставља код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 04. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је ОБРАДОВИЋ НЕБОЈША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 13. 07. 2020. године, те да исту наставља код Травица Николе, адвоката у Новом Саду, дана 14. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је Јерковић С. Јадранка, адвокат у Сремској Каменици, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 04. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Панић Нике, Крмар Биљане и Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 03. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је Латиновић Јована, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 11. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је Жикић Јелена, адвокат у Бечеју, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Субаков и партнери“ са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења 3, са даном 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Кнежевић Сање, адвоката у Новом Саду из заједничке адвокатске канцеларије са даном 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да су Анђелковић Немања и Анђелковић Биљана, адвокати у Новом Саду, основали „Заједничку адвокатску канцеларију Анђелковић“ са седиштем у Новом Саду, Јеврејска 14а, локал 11, почев од 30. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ČEMAN LYDIA, адвокат у Бачком Петровцу преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 2Б/I, стан 1, почев од 20. 07. 2020. године.

Узима се на знање да ће ТОДОРОВИЋ др АЛЕКСАНДАР, адвокат у Кикинди преселити седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Железничка 32, почев од 07. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ПЛЕЋАШ МИЛАН, адвокат у Равном Селу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Змајево, Ивана Милутиновића 51, почев од 18. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈЕРКОВИЋ С. ЈАДРАНКА, адвокат у Сремској Каменици преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Грчкошколска 1, почев од 04. 08. 2020. године.

Узима се на знање да ће ЊЕГОВАН СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселити седиште адвокатске канцеларије у Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 19, почев од 01. 10. 2020. године.

Узима се на знање да је ДОБАНОВАЧКИ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду преселио седиште адвокатске канцеларије у Каћ, Светосавска 76, почев од 13. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду преселила седиште адвокатске канцеларије у Руму, Главна 163/4/33, почев од 24. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је ПАРОШКИ АРИЗАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Србобран, Милоша Обилића 41, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 17. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ НЕДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 32, почев од 01. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је ПАНИЋ НИКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 17, почев од 28. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ШИЈАКОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 137, стан 81, почев од 22. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је СТУПАР БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 13. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЈИН АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 13. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је КОНСТАНТИНОВИЋ ДАНИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 13. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ВУКАШИН ДИМИТРИЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 13. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ШИЈАН НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 13. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20б, почев од 13. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је НЕДЕЉКОВ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Патријарха Чарнојевића 21/10, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 30, почев од 29. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је АНЂЕЛКОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 14а, локал 11, почев од 30. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је АНЂЕЛКОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 14а, локал 11, почев од 30. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је САКАЧ ИШТВАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лајоша Јоа 72/11, почев од 01. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је САБО НОЕМИ, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 4/2, почев од 30. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је КАНКАРАШ В. ИВАН, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Палих бораца 18 б, почев од 03. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је МАРТИНОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сарајевска 5, почев од 22. 06. 2020. године.

Узима се на знање да је БРСТИНА ДРАГАНА, адвокат у Старој Пазови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Владимира Хурбана 1, почев од 01. 07. 2020. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ БАСТА СЛАЂАНА, адвокат у Бачкој Тополи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 59, почев од 14. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је СТАЈИЋ БАТИЋ ИРЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 13. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је ЖИКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светозара Марковића 20, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је МИЉУШ МИРЈАНА, адвокат у Руми, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 150, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је СОМЕР ЕМИЛ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 14, стан 10, почев од 26. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је СТУПАР ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 14, стан 10, почев од 26. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је ВАДЉА НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 43/I, стан 3, почев од 24. 08. 2020. године.

Узима се на знање да је Ољача Драгана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20 б, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је Јовановић Александра, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2/II, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је Ташић Светлана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 34/9 почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је Симовић Датукашвили Наташа, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 34/9 почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је Бесермењи Игор, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 14, почев од 01. 09. 2020. године.

Узима се на знање да је Седлар Александра, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 8/III, стан 19, почев од 10. 09. 2020. године.