Uroš Pajić

Позив за седницу Управног одбора 30. јун 2023. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 36. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

30. јун 2023. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Сремској Митровици, Светог Димитрија 19. улаз Б, стан 3 (у просторијама Огранка АКВ у Сремској Митровици)

Предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (материјал у прилогу)
 3. Извештај председника АК Војводине
 4. Извештај секретара АК Војводине
 5. Извештај Комисије за Потпорни фонд
 6. Именовање Комисије за Потпорни фонд АКВ (предлози: Крајновић Ненад, Штајнер Јелена, Новковић Владимир, Станић Јелена, Нашагаћин Мирјана, сви адвокати у Новом Саду)
 7. Одлучивање о предлогу за изрицање мере привремене забране обављања адвокатуре за Шаламон Шандора, адвоката у Суботици (материјал у прилогу)
 8. Одлука о упућивању председника Већа предавача Академије АКВ на Саветовање привредних судова на Златибору (05-08. септембар 2023.)
 9. Финансијски извештај стручне службе
 10. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале  промене
 11. Разно

НА  СЕДНИЦУ  СЕ  ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Марија Вучковић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, председник Савета АКВ Бранислав Вулић, декан Академије др Славен Бачић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, председник Одбора адвокатских приправника АКВ.

Председник
Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.