Uroš Pajić

Позив за седницу Управног одбора 26.05.2023. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 36. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

26. маја 2023. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (материјал у прилогу)
 3. Потврђивање одлуке донете на електронској седници Управног  одбора 19. 05. 2023. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ
 7. Предлог за суорганизацију међународне конференције 26. и 27. 10. 2023. године у Новом Саду са Институтом за криминолошка и социолошка истраживања (материјал у прилогу)
 8. Понуде за ноћни успон на планину “Ртањ” (материјал у прилогу)
 9. Понуда за рекреацију адвоката фирме “Fitpass” (материјал у прилогу)
 10. Понуда “ДДОР” Нови Сад за осигурање запослених од последица несрећног случаја и добровољног здравственог осигурања (материјал у прилогу)
 11. Финансијски извештај стручне службе
 12. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале  промене
 13. Разно

НА  СЕДНИЦУ  СЕ  ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Марија Вучковић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, председник Савета АКВ Бранислав Вулић, декан Академије др Славен Бачић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, председник Одбора адвокатских приправника АКВ, представник Комисије за спорт Данијела Седмаков.

Председник

Адвокатске коморе Војводине

Владимир Бељански с.р.