admin

Tribune: family law 21. Ages

Akademija Advokatske komore Vojvodine održala je tribinu sa temom:

Porodično pravo 21 veka: Iskustva 13 godina primene Porodičnog zakona

Tribina je održana 18. aprila 2018. godine u 18 časova u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu.

Uvodničari:

Dr Marija Draškić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Olivera Pejak Prokeš, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu