admin

UPITNIK EU

Poštovane koleginice i kolege!

Advokatskoj komori Srbije dostavljen je deo upitnika EU koji se odnosi na pravosudje, sa zahtevom da se dostave odgovori na pitanja za koja je naznačeno da odgovore dostavlja advokatska komora.

Na osnovu predloga advokatskih komora u Srbiji biće sačinjeni odgovori na ova pitanja i dostavljeni Ministarstvu pravde na dalju nadležnost.

Molimo koleginice i kolege da svoje predloge odgovora na pitanja koja su u nastavku teksta dostave Advokatskoj komori Vojvodine elektronskim putem najkasnije do 15. januara 2011. godine.

Kliknite ovde da preuzmete upitnik