Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 30. 12. 2020. godine

 1. Poništava se odluka o upisu u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine Suzane Gašić, rođene 06. 10. 1991. godine.
 2. USVAJA SE Izveštaj Dekana o radu Akademije AK Vojvodine za 2020. godinu.
 3. USVAJA SE Plan rada Akademije AK Vojvodine za 2021. godinu.
 4. Konstatuje se povlačenje ostavke dr Miroslava Đorđevića na mesto zamenika Disc. tužioca AKV i člana Komisije za propise i pravnu praksu iz oblasti kaznenog prava.
 5. USVAJA SE Izveštaj o radu Uređivačkog odbora „Glasnika“ AK Vojvodine za 2020. godinu.
 6. USVAJA SE Plan rada Uređivačkog odbora „Glasnika“ AK Vojvodine za 2021. godinu.
 7. Ovlašćuje se uredništvo „Glasnika AKV“ da autorima radova od posebnog značaja za ugled časopisa odobri isplatu autorskog honorara u iznosu do 15.000,00 dinara.
 8. Odobravaju se uredništvu „Glasnika AKV“ sredstva za troškove prevoda u neto iznosu od 1.000,00 dinara po stranici prevedenog rada, u skladu sa uslovima propisanim u uputstvima za autore.
 9. Odobrava se uredništvu „Glasnika AKV“ da u 2021. godini ponovo raspiše konkurse za najbolje radove, pod istim uslovima pod kojima je to učinjeno u 2020. godini.
 10. ODOBRAVAJU SE sredstva za retroaktivno indeksiranje Glasnika AK Vojvodine u Srpskom citatnom indeksu za period od 1992. do 2002. godine u iznosu od najviše 22.084,00 dinara za svaku godinu indeksiranja.
 11. USVAJA SE ponuda firme „Aspect communications“ za dopunu marketing kampanje na mađarskom jeziku, u iznosu od 351.620,00 dinara uvećanom za troškove PDV-a.
 12. Odobrava se zaključenje Aneksa ugovora o besplatnoj pravnoj pomoći za Grad Pančevo za 2021. godinu.