Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 27. 11. 2020. godine

 1. Uputiće se dopis Vrhovnom Kasacionom sudu, Visokom savetu sudstva i Advokatskoj komori Srbije kojim se traži da se izda obavezno uputstvo u kojim predmetima će se postupati a u kojima ne, kao i da se insistira na obavezi sudova i tužilaštva da advokate obaveštavaju pre samih suđenja o tome da li će se suđenja održati ili ne.
  Takođe, uputiće se dopis predsednicima svih sudova u Vojvodini o propisivanju minimalnih uslova za rad.
 2. Advokatska komora Vojvodine uputiće dopis disciplinskom tužiocu Advokatske komore Srbije da uzme u rad nezakonito pribavljanje stranaka Popović Branislava i Punoševac Zorana, advokata iz Kruševca preko Udruženja za zaštitu potrošača u Kovinu.Protiv lica koja se nalaze u Udruženju za zaštitu potrošača osnovanog u Kovinu podneti krivičnu prijavu za nadripisarstvo.
 3. Prihvataju se ponude Opšte bolnice „Aurora“ iz Beograda, Poliklinke „Consilium“ iz Novog Sada i Poliklinike „ST Medicina“ iz Novog Sada za preglede i sistematske preglede po povlašćenim cenama za članove Advokatske komore Vojvodine.
  Sa bolnicom „Aurora“ iz Beograda zaključiće se ugovor koji su dostavili uz ponudu.
  Članstvo AK Vojvodine će o ovoj odluci i sadržini ponuda biti obavešteno putem elektronske pošte.
 4. Odobrava se zaključivanje ugovora o nastavku rada Službe besplatne pravne pomoći za Opštinu Žitište za 2020. godinu.Ovlašćuje se predsednik Ogranka AKV u Zrenjaninu advokat Vesna Radišić Guteša da u ime AK Vojvodine potpiše ugovor sa Opštinom Žitište o nastavku rada Službe besplatne pravne pomoći za 2020. godinu.
 5. Odobrava se kupovina dva računara za potrebe stručne službe Advokatske komore Vojvodine u iznosu od 149.160,00 dinara od firme „Atom kompjuters“ zatražiće se informacija o specifikaciji delova kupljenih računara.