Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 04. 09. 2020. godine

  1. Advokatska komora Vojvodine zaključiće ugovor o radu na neodređeno vreme uz probni rad od tri meseca sa Gadžurić Oliverom iz Sremske Mitrovice, za rad na poslovima administrativnog radnika u Ogranku AKV u Sremskoj Mitrovici.
  2. Advokatska komora Vojvodine će sa Natašom Petrović zaključiti ugovor o dopunskom radu, počev od 04. 09. 2020. godine.
    Advokatska komora Vojvodine će sa Natašom Petrović zaključiti ugovor o delu za period od 01. 04. do 04. 09. 2020. godine, sa iznosima koji joj za to vreme nisu isplaćeni.
  3. Usvaja se ponuda za izvođenje radova u prostorijama Ogranka AKV u Pančevu data od strane firme „Pan prozor“.
    Sa navedenom firmom zaključiće se ugovor koji je dostavio Ogranak AKV u Pančevu.
  4. Predsednik Advokatske komore Vojvodine zaključiće ugovore o autorskim honorarima sa advokatima koji su imali uplate po tom osnovu za 2020. godinu.