Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 02. 04. 2020. godine

SAOPŠTENJE ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE POVODOM VANREDNOG STANJA I ODSTUPANJA OD LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Advokatska komora Vojvodine izražava zabrinutost za stepen poštovanja ljudskih prava, za demokratske vrednosti i vladavinu prava u Republici Srbiji.

Uvođenjem vanrednog stanja i aktima Vlade Republike Srbije odstupljeno je od određenih Ustavnih normi i Ustavom zagarantovanih ljudskih i manjinskih prava.

Ukazujemo da je Ustavom Republike Srbije propisan postupak uvođenja i trajanja vanrednog stanja, državni organi koji u tom postpuku učestvuju i donose odluke i mogućnost i granice odstupanja od ljudskih i manjinskih prava.

Odlukama državnih organa ograničeno je kretanje građana, sprovode se mere zabrane kretanja i samoizolacije koje praktično predstavljaju lišenje slobode, suspendovana je većina suđenja, ogrančene su posete privorenim licima, u praksu su uvedena suđenja elektronskim prenosom slike, veliki broj građana je kažnjen zbog nepoštovanja mera, u nekoliko slučajeva su izrečene i zatvorske kazne, a izvesno je da će biti donete i druge mere.

Advokatska komora Vojvodine ne osporava neophodnost odstupanja od određenih prava građana zbog sprečavanja širenja epidemije.

Ta odstupanja, međutim, ne smeju biti nesrazmerna i dostizati potpuno lišavanje prava. Osim toga, da bi se odstupanja smatrala zakonitim, neophodno je da budu doneta od strane ovlašćenih državnih organa i u propisanoj proceduri. Vladavina prava, kao jedna od najvećih civilizacijskih tekovina, podrazumeva poštovanje svrsishodnosti, obima i postupka ograničenja prava i u vanrednom stanju. Bez toga građani bi bili prepušteni proizvoljnosti i demonstraciji moći koja nije dopuštena Ustavom i zakonima. Ukoliko nema odgovarajućeg postupka, tada vlast oduzima građanima pravo da je kontrolišu, što dalje vodi u zloupotrebe i nedemokratsko državno uređenje. Neophodno je da se obezbedi pravedna i zakonita ravnoteža u odnosima tri grane vlasti.

Pozivamo najviše državne organe da hitno razmotre mogućnost održavanja sednice Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa članovima 200. i 202. Ustava Republike Srbije.

Pozivamo Ustavni sud, da u skladu sa članovima 167. i 168. Ustava Republike Srbije, po sopstvenoj inicijativi pokrene postupak za ocenu saglasnosti sa Ustavom kako odluke o uvođenju vanrednog stanja tako i uredbi donetih za vreme vanrednog stanja kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava.

Apelujemo da Vrhovni kasacioni sud obezbedi zakonitu i jedinstvenu primenu prava u sudovima u Republici Srbiji, jednakost stranaka u sudskim postupcima i da razmotri rad sudova tokom vanrednog stanja.

Pozdravljamo sve napore da se Republika Srbija u interesu sopstvenih građana na najbolji način izbori sa epidemijom. Istovremeno ukazujemo da posledice nepoštovanja najviših pravnih akata mogu imati nesagledive posledice za budućnost demokratije i civilnog društva.