Dusan Belic

Odluke sa sednice Upravnog odbora 02. 10. 2020. godine

 1. Za predsednika Komisije za investicije AK Vojvodine imenuje se Srđan Dobrosavljev, advokat u Novom Sadu.
  Proširuje se sastav Komisije za investicije AK Vojvodine tako što se pored postojećih za nove članove Komisije imenuju Zoran Trbuk, advokat u Novom Sadu i Slobodan Reža, advokat u Pančevu.
 2. IMENUJE SE Komisija za praćenje rada Olivere Gadžurić koja je zaposlena na probnom radu u ogranku AK Vojvodine u Sremskoj Mitrovici, u sledećem sastavu:
  1. Ljubica Beserovac, advokat u Sremskoj Mitrovici
  2. Dragana Stojčić, advokat u Sremskoj Mitrovici
  3. Milorad Milošević, advokat u Sremskoj Mitrovici.
 3. Potvrđuju se Pravila o radu Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Pančevu, doneta na Skupštini Ogranka dana 30.09.2020. godine, osim člana 7 tačka 13, a u članu 12 dodata je tačka 19 koja glasi „osniva i ukida sekcije advokata na svojoj teritoriji“.
 4. Advokatska komora Vojvodine angažovaće marketinšku agenciju za izradu studije pod nazivom „Izrada kreativne strategije sa vizuelnim predlozima u okviru marketing kampanje“, po ceni od 177.750,00 dinara (uz dodatne troškove PDV-a), radi potrebe upoznavanja javnosti putem sredstava javnog informisanja o mogućnosti korišćenja Službe za besplatnu pravnu pomoć i štetnosti angažovanja nadripisara, kao i angažovanja advokata putem posrednika (agencija i slično).
 5. Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine uputiće Inicijativu Upravnom odboru Advokatske komore Srbije za ubrzanje postupka postavljanja advokata za privremene zastupnike putem Kol centra Advokatske komore Srbije.
 6. Utvrđuje se da osnovna zarada za sve zaposlene u ograncima AK Vojvodine na administrativnim poslovima iznosi 33.000,00 dinara.
  Shodno tome biće sačinjeni aneksi ugovora o radu za zaposlene u ograncima AK Vojvodine na administrativnim poslovima i ponuđeni im na potpisivanje.
 7. Usvaja se Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u AK Vojvodine sa izmenama usvojenim na današnjoj sednici.