Uroš Pajić

U Advokatskoj komori Vojvodine je održan sastanak sa predstavnikom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država

U Advokatskoj komori Vojvodine je održan sastanak sa predstavnikom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa daljom saradnjom i projektima na unapređenju pravosuđa i vladavini prava u Republici Srbiji.

Ben Williams, political officer Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Vladimir Beljanski, predsednik Advokatske komore Vojvodine