Uroš Pajić

Tribina “Zaštita intelektualne svojine na internetu”, 17. maj (sreda) 2023. godine u 19 časova u Novom Sadu.

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je Tribinu sa temom “Stres u advokatskoj profesiji”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV sa primenom klasičnih koncepata zaštite intelektualnih dobara na globalnoj mreži, sa posebnim osvrtom na specifičnosti domašaja zaštite internet domena, autorskih dela i žigom zaštićenih oznaka, kao i odgovornost platformi i posrednika na Internetu za povredu prava intelektualne svojine.

Tribina će biti održana:

17. maja 2023. godine (sreda) u 19 sati

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će, kao uvodničari, govoriti:

Prof. dr Sanja Savčić, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu;

Uroš Nedeljković, advokat u Beogradu i član Statutarne komisije Registra nacionalnog Internet domena Srbije

Moderator:
Isidora Nikolić Savin, advokat u Novom Sadu