Uroš Pajić

Tribina: “Zahtev za zaštitu zakonitosti u praksi Vrhovnog kasacionog suda”, sreda 06.02.2019. godine u 19:00.

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu: ’’ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U PRAKSI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA’’

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa Zahtevom za zaštitu zakonitosti kao vanrednim pravnim lekom odbrane u praksi Vrhovnog kasacionog suda sa posebnim akcentom na razloge za odbačaj kako bi se isti u praksi izbegli i ishodovalo meritorno odlučivanje u što više slučajeva.

Tribina će biti održana:
06.februara 2019. godine (sreda) u 19 sati,

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će, kao uvodničari, govoriti:
Bata Cvetković, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda,

Moderator:
Vladimir Đurđević, advokat u Novom Sadu