Uroš Pajić

Tribina “ZABRANA REKLAMIRANJA ADVOKATA I NEDOPUŠTENOG STICANJA KLIJENATA – normativna rešenja i problemi u praksi”, 19. april (sreda) 2023. godine u 19 časova u Novom Sadu

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je tribinu s temom “ZABRANA REKLAMIRANJA ADVOKATA I NEDOPUŠTENOG STICANJA KLIJENATA – normativna rešenja i problemi u praksi”

Cilj tribine je skretanje pažnje članstvu AKV na odredbe propisa o advokaturi kojima se zabranjuje reklamiranje, nedopušteno sticanje klijenata i nelojalna konkurencija, kako bi se sprečila sve prisutnija praksa postupanja protivna relevantnim propisima i Kodeksu profesionalne etike advokata

Tribina će biti održana:

19. aprila 2023. godine (sreda) u 19 sati

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će govoriti uvodničari:

Milan Stupar, advokat i tužilac Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije;

Slavko Pereski, advokat i sudija Disciplinskog suda Advokatske komore Vojvodine; i

Kosta Jolić, advokat i predsednik Komisije za etiku Advokatske komore Vojvodine

Moderator:
Isidora Nikolić Savin, advokat u Novom Sadu