Dusan Belic

Tribina: Troškovi parničnog postupka

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je tribinu s temom “TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA”.

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa odredbama i pravnim osnovama prava na naknadu troškova u parničnom postupku, kao i o najčešćim problemima sa kojima se učesnici u tom postupku sreću u praksi.

Tribina je održana 13. novembra 2019. godine u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.