Uroš Pajić

Tribina “Stres u advokatskoj profesiji” 10. maj (sreda) 2023. godine u 19 sati

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je Tribinu sa temom “Stres u advokatskoj profesiji”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa vrstama stresa sa kojima se susreću advokati, posledicama koje mogu nastati, načinima i tehnikama koje mogu pomoći prevenciji stresa i posledica

Tribina će biti održana:

10. maj 2023. godine (sreda) u 19 sati

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će govoriti uvodničari:

dr Nada Padejski Šekerović, psihološkinja

Moderatorka:

Dejana Spasojević-Ivančić, advokatkinja iz Novog Sada