Uroš Pajić

Tribina “Sporovi iz ugovora o doživotnom izdržavanju”, 29. mart (sreda) 2023. godine u 19 časova

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je tribinu s temom “Sporovi iz ugovora o doživotnom izdžavanju”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa vrstama sporova i najčešćim problemima u sudskoj praksi u primeni odredbi kojima je propisan ugovor o doživotnom izdržavanju, te koje su specifičnosti njegovog pravnog režima.

Tribina će biti održana:

29. marta 2023. godine (sreda) u 19 sati

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će govoriti uvodničari:

Marko Prentović, sudija Višeg suda u NovomSadu,

Nikola Petrović, sudija Višeg suda u Novm Sadu.

Moderator:

Branko Tatić, advokat u Novom Sadu