Dusan Belic

Tribina: Sistem pretpostavljene krivice ili krivica kao pogrešno ponašanje?

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je tribinu s temom “SISTEM PRETPOSTAVLJENE KRIVICE ILI KRIVICA KAO POGREŠNO PONAŠANJE?”.

Cilj tribine je bio upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa pojmom krivice kao osnovom za naknadu štete u obligacionom pravu, te radom prof.dr Miodraga Orlića na tu temu kroz učešće u radu Komisije za izradu Prednacrta Gradjanskog zakonika Srbije, kao i sa pitanjem eventualnih izmena sada važeće normative koja taj institut reguliše.

Tribina je održana 12. februara 2020. godine u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.