Dusan Belic

Tribina “SISTEM PRETPOSTAVLJENE KRIVICE ILI KRIVICA KAO POGREŠNO PONAŠANJE?” 12.02.2020. (sreda) u 19,00 časova, Novi Sad

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu:

“SISTEM PRETPOSTAVLJENE KRIVICE ILI KRIVICA KAO POGREŠNO PONAŠANJE?”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa pojmom krivice kao osnovom za naknadu štete u obligacionom pravu, te radom prof.dr Miodraga Orlića na tu temu kroz učešće u radu Komisije za izradu Prednacrta Gradjanskog zakonika Srbije, kao i sa pitanjem eventualnih izmena sada važeće normative koja taj institut reguliše.

Tribina će biti održana 12. februara 2020. godine (sreda) u 19 sati, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.

O temi će, kao uvodničari, govoriti:

  • Prof.dr Miodrag Orlić, predsednik “Udruženja pravnika Srbije”,
  • Jasmina Divnić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu,
  • Dr Tanja Vicković Ramač, advokat u Novom Sadu.

Moderator: Branko Tatić, advokat u Novom Sadu