Uroš Pajić

Tribina “POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPCIMA PRED UPRAVNIM SUDOM I UPRAVNIM ORGANIMA”, 15. novembar 2023. godine u 19 časova

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu s temom “Povreda prava na suđenje u razumnom roku u postupcima pred upravnim sudom i upravnim organima”

Tribina će biti održana:

15. novembra 2023. godine (sreda) u 19 sati,

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I

Uvodničari:

Prof. Dr Tamaš Korhec, sudija Ustavnog suda Republike Srbije,

Nikola Olbina asistent na javno pravnim naukama Fakulteta za
Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Moderator:
Darinka Provči, advokatkinja u Novom Sadu