Dusan Belic

Tribina “Rešavanje domaćih privrednih sporova pred arbitražom” 02.10.2019. (sreda) u 19,00 časova, Novi Sad

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu s temom

“REŠAVANJE DOMAĆIH PRIVREDNIH SPOROVA PRED ARBITRAŽOM”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa mogućnostima i načinima ugovaranja arbitraže u privrednim stvarima, te sa osnovnim načelima arbitražnog postupka, njegovim prednostima i troškovima arbitraže, a sve to s posebnim naglaskom na domaću arbirtražu.

Tribina će biti održana 02.oktobra 2019. godine (sreda) u 19 sati, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.

O temi će, kao uvodničari, govoriti:

  • Advokat Dragan Psodorov, član Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo,
  • Advokat Boris Baklaja, član Odbora za promociju arbirtraže pri Udruženju za arbitražno pravo

Moderator: Branko Tatić, advokat u Novom Sadu