Uroš Pajić

Tribina “Problemi dokazivanja krivičnih dela protiv polnih sloboda” 26. aprila 2023. godine (sreda) u 19 sati

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je Tribinu sa temom “Problemi dokazivanja krivičnih dela protiv polnih sloboda”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa problemima dokazivanja krivičnih dela protiv polnih sloboda pred sudovima, kao i predstavljanje mogućih načina za prevazilaženje tih problema.

U okviru tribine biće predstavljena i knjiga ’’Seksualna ab/normalnost: kriminološke i penološke perspektive’’ koautora dr Nikole S. Petkovića i prof.dr Zorana Pavlovića, koja predstavlja monografiju na naslovnu temu, a koju je 2022. godine izdao Institut za kriminiloška i sociološka istraživanja u Beogradu.

Tribina će biti održana:

26. aprila 2023. godine (sreda) u 19 sati

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će govoriti uvodničari:

Miroslav Alimpić, Predsednik Višeg suda u NovomSadu,

Sanja Berak, sudija Višeg suda u Novm Sadu,

Nataša Nikolić, sudija Višeg suda u Novm Sadu,

prof.dr Zoran Pavlović, koautor knjige i redovni profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu,

dr Ivana Stevanović, Direktorica Instituta za kriminiloška i sociološka istraživanja u Beogradu, izdavača knjige.

Moderator:
Vladimir Đurđević, advokat u Novom Sadu