Stefan Repac

Tribina “Pravni sistem Energetske zajednice”, 05. decembar (sreda) 2018. godine u 19 časova u Novom Sadu.

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu: ’’PRAVNI SISTEM ENERGETSKE ZAJEDNICE’’

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa pravnim sistemom i institucionalnim okvirom Energetske zajednice, kao i postojećim mehanizmom rešavanja sporova, koji treba da omogući efikasnu primenu propisa Energetske zajednice i zaštitu prava fizičkih i pravnih lica, kako pred njenim institucijama, tako i pred organima i sudovima zemalja članica.

Tribina će biti održana: 5.decembar 2018.godine (sreda) u 19 sati,

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I

O temi će, kao uvodničari, govoriti:

dr Dirk Buschle, Zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice,
dr Rozeta Karova, Stariji pravni savetnik, Sekretarijata Energetske zajednice,
dr Vladimir Medović, Vanredni profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.