Uroš Pajić

Tribina “Pravna filozofija (teorija) I njen (potencijalni) značaj za advokatsku praksu” 14. februara 2024. godine (sreda) u 19 sati

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu: “Pravna filozofija (teorija) I njen (potencijalni) značaj za advokatsku praksu”

Cilj tribine je da u krugovima stručne javnosti inicira diskusiju o tome na koji način pravna filozofija (teorija) nudi odgovore na pitanja i dileme koje se u radu advokata, javnih tužilaca i sudija svakodnevno postavljaju.

Tribina će biti održana:

14. februara 2024. godine (sreda) u 19 sati

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će, kao uvodničari, govoriti:

dr Miodrag Jovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
dr Goran Dajović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
dr Bojan Spaić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
dr Duška Franeta, redovni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union u Novom Sadu,

Moderator:
Slobodan Beljanski, advokat u Novom Sadu