Uroš Pajić

Tribina “PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU”

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu s temom “PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa pravima manjinskih članova društva sa ograničenom odgovornošću sa kritičkim osvrtom na pozitivnopravnu regulativu, načinima zaštite interesa manjinskih članova, uređenjem odnosa članova društva i primenom Zakona o privrednim društvima prikazom aktuelne sudske prakse

Tribina će biti održana:

29. novembra 2023. godine (sreda) u 19 sati,

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20

Uvodničari:

Branka Žerajić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu
dr Vladimir Marjanski, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu

Moderator:
dr Tanja Vicković Ramač, advokat u Novom Sadu