Uroš Pajić

Tribina “Postupanje advokata u predmetima korupcije i privrednog kriminala”

Misija OEBS-a u Srbiji i Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu s temom “Postupanje advokata u predmetima korupcije i privrednog kriminala”

Cilj tribine je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja i veštine u pogledu postupanja u predmetima korupcije i privrednog kriminala.

Tribina će biti održana:

05. decembra 2023. godine (utorak) u 19 sati,

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I

Uvodničari:

Aleksandar Popović, advokat u Beogradu,
Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i
Vladimir Beljanski, predsednik Advokatske komore Vojvodine, advokat u Novom Sadu