Dusan Belic

Трибина: Постављање бранилаца по службеној дужности, рад кол центра – део #2

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “ПОСТАВЉАЊЕ БРАНИЛАЦА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, РАД КОЛ ЦЕНТРА, УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ И МОГУЋА РЕШЕЊА”.

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ са новинама у поступку постављања бранилаца по службеној дужности, разговор о уоченим проблемима у пракси и изналажење решења за њихово отклањање.

Трибина је одржана 30. октобра 2019. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.