Dusan Belic

Tribina: Poništaj odluke o prestanku radnog odnosa pred Ustavnim sudom

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je tribinu s temom “PONIŠTAJ ODLUKE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA PRED UPRAVNIM SUDOM”.

Cilj tribine je bio upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa postupkom pred Upravnim sudom u vezi sa sporovima zbog prestanka radnog odnosa, kao i o sporu pune jurisdikcije i vraćanju na rad.

Tribina je održana 26. februara 2020. godine u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.