admin

Tribina: Otvorena vrata – aktivnosti AKV

Akademija Advokatske komore Vojvodine održala je tribinu s temom

„OTVORENA VRATA – aktivnosti AKV“

Tribina je održana 28. mart (sreda) 2018. godine, u 19 časova u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu.

O temi su govorili, sledeći uvodničari:

Vladimir Beljanski, Predsednik AKV,
Milan Karać, Sekretar UO AKV,
Branko Tatić, Presednik veća predavača Akademije AKV,
Goran Ilić, Predsednik Disciplinskog suda AKV i
Milan Stupar, Disciplinski tužilac AKV.